Política de privacitat

INFORMACIÓ EN EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per protegir la seva informació personal d’obligat compliment per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què anem a fer amb les dades personals que li demanem.

Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal. Si us plau, si una vegada llegida la present informació li queda algun dubte, no dubti a preguntar-nos.

Moltes gràcies per la seva col·laboració

Qui som?

La nostra denominació: JAX HONEST S.L.
El nostre CIF / NIF: B66634577
La nostra activitat principal: Agència de consultoria en marketing i desenvolupament de campanyes publicitàries i digital.
La nostra adreça: Comte Borrell 62, 5-2, CP 08015, Barcelona (Barcelona)
El nostre telèfon de contacte: +34 935 394 735
La nostra adreça de correu electrònic de contacte: hello@honestbarcelona.com
La nostra pàgina web: www.honestbarcelona.com

Per a la seva confiança i seguretat, l’informem que som una entitat inscrita en el següent Registre Mercantil /Registre Públic: Reg. Merc. Barcelona: Volum: 45.046; Foli: 91 Fulla: 475344 Inscripció: 2

Estem a la seva disposició, no dubti a contactar amb nosaltres.

Per a què utilitzarem les seves dades?

Amb caràcter general, les seves dades personals seran utilitzades per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis. Així mateix, també poden ser utilitzades per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

Per què necessitem utilitzar les seves dades?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la seva disposició una sèrie de caselles que li permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la seva informació personal.

Qui coneixerà la informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

D’igual manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir referent a això.

Com protegirem les seves dades?

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la seva informació.

Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segures en tot moment.

Enviarem les seves dades a altres països?

Al món hi ha països que son segurs per a les seves dades i uns altres que no ho son tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les seves dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la seva informació personal a un altre país.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-les de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

Quins són els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions. Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per poder identificar-lo. En les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per al seu emplenament. Per saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

¿Puede retirar su consentimiento si cambia de opinión en un momento posterior?

Usted puede retirar su consentimiento si cambia de opinión sobre el uso de sus datos en cualquier momento.
Así por ejemplo, si usted en su día estuvo interesado/a en recibir publicidad de nuestros productos o servicios, pero ya no desea recibir más publicidad, puede hacérnoslo constar a través del formulario de oposición al tratamiento disponible en las oficinas de nuestra entidad.

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, ¿dónde puede formular una reclamación?

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos, a través de alguno de los medios siguientes:

 • Sede electrónica: www.agpd.es
 • Dirección postal:
  Agencia Española de Protección de Datos
  C/ Jorge Juan, 6
  28001-Madrid
 • Vía telefónica:
  Telf. 901 100 099
  Telf. 91 266 35 17

Formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos no conlleva ningún coste y no es necesaria la asistencia de abogado ni procurador.

¿Elaboraremos perfiles sobre usted?

Nuestra política es no elaborar perfiles sobre los usuarios de nuestros servicios.
No obstante, pueden existir situaciones en las que, con fines de prestación del servicio, comerciales o de otro tipo, necesitemos elaborar perfiles de información sobre usted. Un ejemplo pudiera ser la utilización de su historial de compras o servicios para poder ofrecerle productos o servicios adaptados a sus gustos o necesidades.
En tal caso, aplicaremos medidas de seguridad eficaces que protejan su información en todo momento de personas no autorizadas que pretendan utilizarla en su propio beneficio.

¿Usaremos sus datos para otros fines?

Nuestra política es no usar sus datos para otras finalidades distintas a las que le hemos explicado. Si, no obstante, necesitásemos usar sus datos para actividades distintas, siempre le solicitaremos previamente su permiso a través de opciones claras que le permitirán decidir al respecto.